M3 Logistics är stolta över att kunna meddela att vår andra logistikanläggning på Betongvägen 10 (Stockholm) nu också är certifierad för tullhantering.

Lagerinnehavaren skall enligt den nya lagstiftningen själv äga alla tullagerprocesser och relaterade system till skillnad mot tidigare s.k. ombudsförfaranden. Då de äldre tullagertillstånden efter hand återkallas har M3 Logistics nu certifierats enligt den nya lagstiftningen.

I och med tullcertifieringen står nu båda M3 Logistics anläggningar redo att ta emot, lagra, behandla och skicka vidare tulldeklarerat gods.

M3 Logistics är en transportörsoberoende tredjepartslogistiker som specialiserat sig på kundfokuserade lösningar för företag med mycket höga servicekrav.