I januari 2021 tar M3 Logistics ytterligare plockautomater i bruk som levererats från Kardex. Kapaciteten dubblas i ett led att ytterligare effektivisera och utveckla M3 Logistics verksamhet. Under 2021 förväntas kapaciteten byggas ut ytterligare.