M3 Logistics – erbjuder nu sina kunder Tullager enligt senaste snitt.

Lagerinnehavaren skall enligt den nya lagstiftningen själv äga alla tullagerprocesser och relaterade system till skillnad mot tidigare s.k. ombudsförfaranden. Då de äldre tullagertillstånden efter hand återkallas har M3 Logistics nu certifierats enligt den nya lagstiftningen.

”Vi har arbetat hårt för att få alla tillstånd och relaterade IT-system på plats för att uppfylla den nya lagstiftningen. Vi har varit mycket noga med att implementera de allra senaste rapporteringssystemen för tullagerhanteringen vilket möjliggjort att den mesta informationen nu sker via EDI.” säger Robert Dawid, vd på M3 Logistics.

Systemen har levererats av Customprocess.se och möjliggör att både rapportering och ledtider kortas och effektiviteten ökar.

“Även risken för saldofel minimeras, någonting jag är säker på att både våra kunder och Tullverket kommer att uppskatta”, säger Robert Dawid.

M3 Logistics är en transportörsoberoende tredjepartslogistiker som specialiserat sig på kundfokuserade lösningar för företag med mycket höga servicekrav.
För mer information, kontakta Robert Dawid: robert@m3logistics.se